The Balance 18

Er waait een nieuwe wind door Altin Gelecek. Velen kwamen hier om een magisch kristal te onderzoeken, anderen om een krachtige natuurplek te bezoeken. Weer anderen kwamen om te handelen en geld te verdienen in deze nieuwe nederzetting. Leven in Altin Gelecek is echter niet makkelijk; recent is er een zwarte scheur in het bos ontdekt, en het lijkt er op dat hier duistere wezens uit verschijnen. Altin Gelecek heeft al meerdere aanvallen van hen afgeslaan, maar wat willen deze wezens, en kan het dorp ze afhouden? En wat is het effect van deze schimmen op de natuur om hen heen? Recentelijk ziet men ook andere schimmen aan de rand van het woud. Wezens dit n?t buiten het zicht blijven. De Vexari die zo vredelievend en rustig waren hier lijken geagiteerd en veroorzaken veel overlast. Recente trillingen in de aarde voorspellen een grote dreiging, maar brengen ook nieuwe mysteries aan het licht die misschien wel wat kunnen vertellen over deze omgeving. Wat is er aan de hand? Kom spelen en kom erachter!

Informatie

Hieronder vind je meer informatie.

  • Georganiseerd door: The Balance
  • Datum: 6-9-2019 tot 8-9-2019
  • Plaats evenment: Stokkum

Kaart