Seven Realms

De Zeven Rijken zijn de koninkrijken die van oudsher door de Kerk erkend worden als de zetels van wereldlijke macht. Elk van deze rijken kan zijn oorsprong herleiden tot een van de zeven stammen die van oudsher deze streken bevolkten, hoewel dit door geleerde monniken weleens in twijfel wordt getrokken. Vroeger waren de Zeven Rijken verenigd in ??n groot keizerrijk dat uiteindelijk uit elkaar viel. De oude taal van dit Keizerrijk, het Imperiaans (of Dolaans), wordt gedeeld tussen alle rijken en is nu een handels- en bestuurstaal. Allen hebben een gelovige bevolking die grotendeels uit horigen bestaat, een middenklasse van kooplieden, vakmannen en priesters en een regerende klasse van adel en hoge geestelijken. Ondanks de gedeelde geschiedenis heeft elk rijk ook zijn eigen taal en cultuur.

Informatie

Hieronder vind je meer informatie.

  • Georganiseerd door: Fabel
  • Datum: 21-9-2018 tot 23-9-2018
  • Plaats evenment: Eibergen

Kaart